Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea – Secția pentru Copii și Tineret

Locație: Str. Nicolae Titulescu nr. 12, Focșani, Vrancea

Cod LMI : VN-II-m-B-06484

Scurtă descriere: Imobilul se încadrează în rândul construcțiilor orășenești, datând din secolul al XIX – lea. Arhitectural se înscrie în stilul neoclasic cu elemente de arhitectură românească la acoperiș. Planul clădirii este dreptunghiular și este structurat pe principiul simetriei. Fațada principală pune în valoare intrarea retrasă față de aripile laterale la care se accede pe o scară cu dublă rampă. Fațadele sunt ritmate de ferestre cu ancadramente simple, plate, realizate din tencuială. Cornișa este înălțată și ritmată de console și mici nișe dreptunghiulare, iar acoperișul este înălțat și prezintă lucarne.

După naționalizarea din anul 1950, clădirea a devenit sediul Regiei Autonome de Transport Local, iar apoi a fost transferată Secției pentru Copii și Tineret a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” (funcționând aici și în prezent). Imobilul a fost reabilitat din fonduri PHARE și se află în patrimoniul Consiliului Județean Vrancea.

Stare de conservare: foarte bună.” [1]

Imobilul se află în domeniul public al județului Vrancea și a fost dat în administrare Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea prin Protocolul de predare-primire a imobilului din 28 martie 2007. În acest imobil se află Secția pentru Copii și Tineret a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

Imobilul este amplasat în intravilanul municipiului Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 12, CF 10232, nr. cadastral 4482N, tarla nr. 42, parcele nr. 2630, 2631 și este compus din suprafața de teren 897 mp, iar suprafața construită a bibliotecii este de 262,21 mp. Construcția are o înălțime medie de 3,00 m.

Caracteristici constructive:
• Structură: zidărie și cămășuieli din beton;
• Închideri perimetrale: zidărie cărămidă;
• Acoperiș: învelitoare din tablă zincată;
• Pardoseli: gresie, mochetă și beton sclivisit;
• Aspect interior: zugrăveli lavabile;
• Aspect exterior: tencuieli decorative și decorațiuni;
• Tâmplărie exterioară din lemn;
• Tâmplărie interioară din lemn.

______________________________________________

[1] Patrimoniul cultural național construit din județul Vrancea, Muzeul Vrancei, Focșani: Editura PALLAS, 2008, pag. 180.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *